Slovakia has some amazing food and is definitely beautiful place to visit! However, many travellers may find Slovak language difficult to learn. No worries, we’ve collected a list of useful Slovak phrases you might need on your foodie trip to Bratislava, Slovakia. Let’s get started!

English Slovak
Hello Dobrý deň / Ahoj / Čau
Goodbye Dovidenia
Thank you Ďakujem
You are welcome + Please Prosím
How are you? Ako sa máš?
Good / bad Dobre / zle
Yes / no Áno / nie
Cheers + Bless you Na zdravie
Bon appetit Dobrú chuť
I am starving Som strašne hladný (M) / hladná (F)
I am thirsty Som smädný (M) / smädná (F)
I am full Som prežratý (M) / prežratá (F)
How much is this? Koľko to stojí?
Do you have an English menu? Máte menu v angličtine?
Where is the toilet? Kde je toaleta?
Bill Účet
Tip Tringelt
1 / 2 / 3 / 4 / 5 Jeden / dva / tri / štyri / päť
6 / 7 / 8 / 9 / 10 Šesť / sedem / osem / deväť / desať
Beer Pivo
Wine Víno
Water Voda
Meat Mäso
Potatoes Zemiaky
Bread Chlieb
Sauerkraut Kyslá kapusta
I like the food very much Jedlo mi veľmi chutí
I don’t like the food at all Jedlo mi vôbec nechutí
Can I have more, please? Dupľu, prosím
Breakfast Raňajky
Lunch Obed
Dinner Večera
You are beautiful Si veľmi pekný (M) / pekná (F)
I love Slovakia Milujem Slovensko
× Chat with us on Whatsapp!